Het Fonds BJP verleent financiële steun aan diepgravende en tijdrovende journalistieke projecten